16. 10. 2019  13:45 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOFBAUEROVÁ, A. -- KOTRADYOVÁ, V. Interiérový dizajn ako terapia\Personalizácia bytového interiéru z hľadiska jeho dimenzií. Dizertačná práca. 2019. 177 s.

Originálny názov: Interiérový dizajn ako terapia\Personalizácia bytového interiéru z hľadiska jeho dimenzií
Anglický názov: Interior design as a therapy\Personalization of the residential interior in term of its dimensions
Český názov:
Autor: Mgr. art. Adriána Hofbauerová, ArtD. (100%)
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 177
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: personalization, interior design as a therapy, environmental design, environmentálny dizajn, personalizácia, interiérový dizajn ako terapia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. art. Adriána Hofbauerová, ArtD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:24 (Import dát z knižnice)