19. 9. 2019  10:21 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SEKAN, J. -- PÁSZTOR, P. Urbanistické koncepcie a územné plánovanie v Košiciach 20. storočia. Dizertačná práca. 2019. 190 s.

Originálny názov: Urbanistické koncepcie a územné plánovanie v Košiciach 20. storočia
Anglický názov: Urbanistic Conceptions and Town Planning in 20-th Century Košice
Český názov:
Autor: Ing. arch. Ján Sekan, PhD. (100%)
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Pracovisko: Fakulta architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 190
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: town and country planning, city development, urbanistic conceptions, 20. storočie, urbanistické plánovanie, rozvoj mesta, 20-th century, Košice, urbanistické koncepcie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Ján Sekan, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:23 (Import dát z knižnice)