21. 9. 2019  3:09 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOTRADYOVÁ, V. Local identity in material culture as part of wellbeing and social sustainability. Visions for Sustainability [elektronický zdroj], 17. s. 17--28.

Originálny názov: Local identity in material culture as part of wellbeing and social sustainability
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Visions for Sustainability [elektronický zdroj]
Číslo zväzku (ročník): 17
Od strany: 17
Do strany: 28
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Visions for Sustainability [elektronický zdroj].

Originálny názov: Visions for Sustainability [elektronický zdroj]
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)