18. 10. 2019  1:50 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TURLÍKOVÁ, Z. Majú pedagógovia radi tímovú prácu? Korene výchovy k individualizmu v dizajnérskom vzdelávaní na Slovensku. In SOKOLOVÁ JULIANA, -- RÉVÉSZOVÁ ZUZANA, -- TAJKOV, P. Odkiaľ a kam? Modely umeleckého vzdelávania. Zborník konferenčných príspevkov. Košice: : Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2019, s. 78--85. ISBN 978-80-972017-9-1.

Originálny názov: Majú pedagógovia radi tímovú prácu? Korene výchovy k individualizmu v dizajnérskom vzdelávaní na Slovensku
Anglický názov:
Autor: Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. (100%)
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Odkiaľ a kam? Modely umeleckého vzdelávania. Zborník konferenčných príspevkov
Podnázov:
Od strany: 78
Do strany: 85
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SOKOLOVÁ JULIANA, -- RÉVÉSZOVÁ ZUZANA, -- TAJKOV, P. Odkiaľ a kam? Modely umeleckého vzdelávania. Zborník konferenčných príspevkov. Košice: : Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-972017-9-1.

Originálny názov: Odkiaľ a kam? Modely umeleckého vzdelávania. Zborník konferenčných príspevkov
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Sokolová Juliana
Révészová Zuzana
Peter Tajkov
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-972017-9-1
Vydavateľ: : Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
Miesto vydania: Košice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)