17. 9. 2019  14:39 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOJTEKOVÁ, E. -- TURIS, M. -- VANEK, M. -- IVÁNKOVÁ, O. Static assessment of selected transparent and translucent designs of roof over railway exposition. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, s. 497--504. ISBN 978-88-916-3245-6.

Originálny názov: Static assessment of selected transparent and translucent designs of roof over railway exposition
Slovenský názov:
Autor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (25%)
Ing. Matúš Turis (25%)
Dipl.-Ing. Michal Vanek (25%)
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Katedra stavebnej mechaniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the TensiNet Symposium 2019
Podnázov:
Od strany: 497
Do strany: 504
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019. ISBN 978-88-916-3245-6.

Originálny názov: Proceedings of the TensiNet Symposium 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Zanelli Alessandra
Monticelli Carol
Mollaert Marijke
Stimpfle Bernd
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-88-916-3245-6
Vydavateľ: Maggioli SpA
Miesto vydania: Milan, Italy
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)