18. 9. 2019  11:13 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ANTONY, T. -- PALIATKA, P. Využitie mikrorias v kontexte priemyselného dizajnu - holistický prístup v procese dizajnérskej tvorby. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Využitie mikrorias v kontexte priemyselného dizajnu - holistický prístup v procese dizajnérskej tvorby.
Český názov:
Autor: Mgr. art. Tibor Antony
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Mikro-riasy, Udržateľný rozvoj, Polyfunctionality, Polyfunkčnosť, Sustainable development, Micro-algae
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Tibor Antony
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)