22. 9. 2019  5:59 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JASZCZAK AGNIESZKA, -- KRISTIÁNOVÁ, K. -- SOPIROVÁ, A. Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland. Zarzadzanie Publiczne, 45. s. 35--46.

Originálny názov: Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland
Slovenský názov:
Autor: Jaszczak Agnieszka (40%)
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (40%)
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (20%)
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Zarzadzanie Publiczne
Číslo zväzku (ročník): 45
Od strany: 35
Do strany: 46
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Zarzadzanie Publiczne. 2019.

Originálny názov: Zarzadzanie Publiczne
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)