21. 9. 2019  5:16 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SELCOVÁ, Ľ. Krátka správa o najvyššom objekte v Českej republike /: alebo študenti našej FA STU opäť nesklamali . Informačné listy FA STU, 26. s. 14--15.

Originálny názov: Krátka správa o najvyššom objekte v Českej republike /: alebo študenti našej FA STU opäť nesklamali . . .
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Informačné listy FA STU
Číslo zväzku (ročník): 26
Od strany: 14
Do strany: 15
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Informačné listy FA STU. 2019.

Originálny názov: Informačné listy FA STU
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)