24. 1. 2020  17:13 Timotej
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUBICA, A. Reinkarnácia do 21. storočia. Arch, 24. s. 54--59.

Originální název: Reinkarnácia do 21. storočia
Anglický název:
Autor: Ing. arch. Adam Kubica (100%)
Pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Arch
Číslo svazku (ročník): 24
Od strany: 54
Do strany: 59
Počet stran: 6
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Adam Kubica
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Arch. 2019.

Originální název: Arch
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)