20. 10. 2019  10:26 Vendelín
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIMKOVIČ, V. Začiatky a konce. Arch, 24. s. 23--28.

Originálny názov: Začiatky a konce
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Arch
Číslo zväzku (ročník): 24
Od strany: 23
Do strany: 28
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Arch. 2019.

Originálny názov: Arch
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)