19. 10. 2019  14:47 Kristián
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MORAVČÍKOVÁ, H. -- BARTOŠOVÁ, N. -- JANÁK, M. Reflections of architecture: 10,11,12/2018. Bratislava : Spektrum, 2019. 303 s. ISBN 978-80-227-4930-5.

Originální název: Reflections of architecture: 10,11,12/2018
Slovenský název:
Autor: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (34%)
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (33%)
Architekt Michal Janák (33%)
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN: 978-80-227-4930-5
Nakladatel: Spektrum
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání: 2019
Počet stran: 303
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: teória architektúry, architektúra európska, súčasná architektúra, architekti rakúski
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)