27. 10. 2020  8:34 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MORAVČÍKOVÁ, H. -- BARTOŠOVÁ, N. -- JANÁK, M. Reflections of architecture: 10,11,12/2018. Bratislava : Spektrum, 2019. 303 s. ISBN 978-80-227-4930-5.

Originálny názov:
Reflections of architecture: 10,11,12/2018
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie:
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
978-80-227-4930-5
Vydavateľ: Spektrum
Miesto vydania:
Bratislava
Rok vydania:
2019
Počet strán:
303
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: teória architektúry, architektúra európska, súčasná architektúra, architekti rakúski
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)