19. 10. 2019  17:53 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ILKOVIČOVÁ, Ľ. -- ILKOVIČ, J. Basics of building structure in architectonic education. Global journal of engineering education, 21. s. 150--156.

Originálny názov: Basics of building structure in architectonic education
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (50%)
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (50%)
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Global journal of engineering education
Číslo zväzku (ročník): 21
Od strany: 150
Do strany: 156
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Building structure, Architecture education, Practical skills, Theoretical knowledge
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Global journal of engineering education. 2019.

Originálny názov: Global journal of engineering education
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)