15. 10. 2019  23:11 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LÜLEY, M. -- PIFKO, H. -- ŠPAČEK, R. Adaptability and a scenario-based design methodology for architectural education. Global journal of engineering education, 21. s. 97--102.

Originálny názov: Adaptability and a scenario-based design methodology for architectural education
Slovenský názov:
Autor: MArch Marek Lüley (34%)
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (33%)
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (33%)
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Global journal of engineering education
Číslo zväzku (ročník): 21
Od strany: 97
Do strany: 102
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Adaptability, Education methodology, Scenario-based design, Context-based analyses-sustainability
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: MArch Marek Lüley
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Global journal of engineering education. 2019.

Originálny názov: Global journal of engineering education
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)