14. 7. 2020  8:43 Kamil
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOČLÍK, D. -- MORÁVKOVÁ, K. Aktuálne trendy v súčasných interiéroch. Arch, 25. s. 54--57.

Originální název: Aktuálne trendy v súčasných interiéroch
Anglický název:
Autor: Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (50%)
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (50%)
Pracoviště:
Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum:
Arch
Číslo svazku (ročník):
25
Od strany: 54
Do strany: 57
Počet stran:
4
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
07.03.2020 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Arch. 2020.

Originální název:
Arch
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Poslední změna:
07.03.2020 22:21 (Import dat z knihovny)