14. 7. 2020  9:20 Kamil
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MORAVČÍKOVÁ, H. Haus im Stahlkorsett, Prag. architektur.aktuell, 480. s. 76--85.

Originální název:
Haus im Stahlkorsett, Prag
Anglický název:
House in a steel corset, Prague
Slovenský název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikace:
články v časopisech
Periodikum:
architektur.aktuell
Číslo svazku (ročník):
480
Od strany: 76
Do strany:
85
Počet stran:
10
Původní jazyk:
němčina
Kategorie publikace:
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání: 2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 09.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

architektur.aktuell. 2020.

Originální název:
architektur.aktuell
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Poslední změna: 09.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)