Jul 20, 2019   7:11 a.m. Iľja
Academic information system

Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 67

PublicationsType of resultYearDetails
Accumulation of Electric Energy in Secondary Electrochemical Cells
Horniak, František -- Pípa, Marek
Akumulácia elektrickej energie v sekundárnych elektrochemických článkoch. Diploma thesis. 2019. 76 p.
final thesis2019Details
Analysis and Assessment of Reconfiguration Impact on Power System Operation
Behúň, Dominik -- Cintula, Boris
Analýza a hodnotenie vplyvu rekonfigurácie na prevádzku elektrizačnej sústavy. Diploma thesis. 2019. 132 p.
final thesis2019Details
Analysis of overhead power line monitoring systems for the development of a power supply that harvests energy from electric field
Hromkovič, Oliver -- Bendík, Jozef
Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of multi-purpose technical solution
Kováč, Zoltán -- Janíček, František -- Poničan, Ján -- Sadloň, Matej
Posúdenie viacúčelového technického riešenia. In KÚDELČÍK, J. Elektrotechnológia 2019. Žilina: Združenie elektrotechnikov Slovenska, 2019, p. 59--64. ISBN 978-80-969729-1-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Assessment of the Application Impacts of High Capacity Trams to Existing Systems of Mass Transportation from Electricity Supply Point-of-view
Behúň, Dušan -- Gašparovský, Dionýz
Posúdenie vplyvu nasadenia veľkokapacitných električiek do existujúceho systému mestskej hromadnej dopravy MHD, z hľadiska napájania trate elektrickou energiou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Complex assessment model of a small-scale photovoltaic installation profitability
Janíček, František -- Poničan, Ján -- Sadloň, Matej
Complex assessment model of a small-scale photovoltaic installation profitability. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Database of Solar Power Plants in the Slovak Republic
Čirip, Michal -- Janíček, František
Databáza solárnych elektrární na území Slovenskej republiky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of an Island Smart-Energy Management System of a Selected Object
Gyurkovics, Tomáš -- Pípa, Marek
Návrh hybridného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of an Island Smart-Energy Management System of a Selected Object
Slovák, Pavol -- Pípa, Marek
Návrh ostrovného smart-systému energetického hospodárstva vybraného objektu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a Small Hydroelectric Power Plant in a Selected Location
Kuzman, Boris -- Pípa, Marek
Návrh malej vodnej elektrárne vo vybranej lokalite. Diploma thesis. 2019. 115 p.
final thesis2019Details
Design of a Typical Island Electric Power System
Valentík, Patrik -- Pípa, Marek
Návrh typového ostrovného elektroenergetického systému. Diploma thesis. 2019. 72 p.
final thesis2019Details
Design of Automated Control Source for Excitation of High Voltage Test Transformer
Kováč, Matúš -- Pípa, Marek
Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre budenie vysokonapäťového skúšobného transformátora. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of Automated Charging Source for a Pulse HV Generator
Bodzás, Timotej -- Pípa, Marek
Návrh automatizovaného nabíjacieho zdroja pre impulzný VN generátor. Diploma thesis. 2019. 75 p.
final thesis2019Details
Design of Impulse HV Generator
Sopóci, Marek -- Pípa, Marek
Návrh impulzného VN generátora. Diploma thesis. 2019. 79 p.
final thesis2019Details
Designing and Measurement of Lighting Installation by Means of DIALUX EVO Software
Sľúka, Peter -- Gašparovský, Dionýz
Projektovanie a meranie inštalácie osvetlenia v programe DIALUX EVO. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Development of Application for Energy Certification of Lighting
Okál, František -- Gašparovský, Dionýz
Vývoj aplikácie pre energetickú certifikáciu osvetlenia. Diploma thesis. 2019. 85 p.
final thesis2019Details
Diagnostics of High-voltage Transformers
Achbergerová, Lucia -- Janíček, František
Diagnostika vysokonapäťových transformátorov. Diploma thesis. 2019. 70 p.
final thesis2019Details
Dielektrické vlastnosti vedení s PVC izoláciou
Šály, Vladimír -- Packa, Juraj -- Ďurman, Vladimír -- Lelák, Jaroslav
Dielectric properties of PVC leads. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, p. 269--272. ISBN 978-1-7281-1334-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Dispersion of electrical parameters of luminaires caused by manufacturer
Mokráň, Marek -- Gašparovský, Dionýz -- Dubnička, Roman
Dispersion of electrical parameters of luminaires caused by manufacturer. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Distance Protection Setting and Verification
Maco, Ondrej -- Cintula, Boris
Nastavenie dištančnej ochrany a jeho verifikácia. Diploma thesis. 2019. 97 p.
final thesis2019Details
Earth fault location in compensated MV network using a hand-held measuring device
Horák, Martin -- Škumát, Tomáš
Earth fault location in compensated MV network using a hand-held measuring device. In CIRED 2019: 25th International conference on electricity distribution.Madrid, Spain. June 3-6, 2019. s.l.] : AIM, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Electrical and Thermal Stabilization of Superconducting Tapes for Fault Current Limiter
Búran, Marek -- Hüttner, Ľudovít
Elektrická a tepelná stabilizácia supravodivých pások pre obmedzovač skratových prúdov. Diploma thesis. 2019. 116 p.
final thesis2019Details
Electrical Parameters of Transponed and Untransponed Overhead Power Lines
Vyskoč, Tomáš -- Eleschová, Žaneta
Elektrické parametre transponovaných a netransponovaných vedení. Diploma thesis. 2019. 115 p.
final thesis2019Details
Electrical response of silicon heterojuction solar cells with transparent conductive oxide antireflective coating
Mikolášek, Miroslav -- Šály, Vladimír -- Perný, Milan -- Janíček, František -- Packa, Juraj
Electrical response of silicon heterojuction solar cells with transparent conductive oxide antireflective coating. In ICREN 2019. Fontenay-aux-Roses: PremC, 2019, p. 53.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Energy certification of buildings and their project-stage rating
Zárecký, Jakub -- Raditschová, Jana
Energetická certifikácia budov a ich projektové hodnotenie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Energy conception of selected energy forms utilization in Jordan concerning the tariff system
ADAILEH, AYID -- Janíček, František
Energetická koncepcia využitia vybraných foriem energií v podmienkach Jordánska z pohľadu tarifného systému: dát. obhajoby 6.6.2019. č. ved. odboru 5-2-30. Dissertation thesis. 2019. 115 p.
final thesis2019Details
Energy Performance of Public Lighting
Masár, Stanislav -- Gašparovský, Dionýz
Energetická hospodárnosť verejného osvetlenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental Heat Pump
Lisý, Lukáš -- Pípa, Marek
Experimentálne tepelné čerpadlo. Diploma thesis. 2019. 76 p.
final thesis2019Details
Experimental verification of material coefficient defining separation distance for external lightning protection system
Bendík, Jozef -- Cenký, Matej -- Pípa, Marek -- Kment, Attila -- Chudý, Michal -- Beláň, Anton -- Eleschová, Žaneta
Experimental verification of material coefficient defining separation distance for external lightning protection system. Journal of Electrostatics, 98. p. 69--74.
articles in magazines2019Details
Failures Impact Analysis in Power System on Voltage Sags
Goga, Patrik -- Cintula, Boris
Analýza vplyvu porúch v elektrizačnej sústave na poklesy napätia. Diploma thesis. 2019. 106 p.
final thesis2019Details
Fotovoltaika integrovaná do svetlíkov a fasád moderných nákupných centier
Šály, Vladimír -- Perný, Milan -- Andráš, Milan
Photovoltaics integrated in skylights and facades of modern shopping malls. EPE 2019, p. 183--187.
articles in magazines2019Details
Human Centric Lighting in an Office
Beňka, Ján -- Gašparovský, Dionýz
Humanocentrické osvetlenie kancelárie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hydro-Energetic Potential of Small Watercourses
Hoferica, Richard -- Bendík, Jozef
Využitie hydroenergetického potenciálu malých vodných tokov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Illuminating LED Technology for Retail Applications
Slávik, Marcel -- Raditschová, Jana
Osvetľovacie LED technológie pre retailové aplikácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Illumination of Plants by Artificial Light in Order to Stimulate Photosynthesis
Vajo, Marek -- Raditschová, Jana
Osvetľovanie rastlín umelým svetlom za účelom stimulácie fotosyntézy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Impedance Spectroscopy as a Diagnostics Method of PV Cells and Modules
Pecho, Slavomír -- Šály, Vladimír
Impedančná spektroskopia ako metóda v diagnostike FV článkov a modulov. Diploma thesis. 2019. 69 p.
final thesis2019Details
Intelligent Electrical Installation of Family House with Raspberry Pi Control
Bíróczi, Lukáš -- Janiga, Peter
Inteligentná elektroinštalácia rodinného domu riadená PC Raspberry Pi. Diploma thesis. 2019. 123 p.
final thesis2019Details
Intelligent measurement and reactive power issues in public lighting networks in Slovakia
Janiga, Peter -- Gašparovský, Dionýz -- Lipnický, Lukáš
Inteligentné meranie a problematika jalového výkonu v sieťach verejného osvetlenia na Slovensku. Energetika, 69. p. 105--107.
articles in magazines2019Details
Influence of the angle between two power systems on electromagnetic fields of overhead double circuit power line
Bendík, Jozef -- Cenký, Matej -- Eleschová, Žaneta -- Beláň, Anton -- Cintula, Boris -- Janiga, Peter
Influence of the angle between two power systems on electromagnetic fields of overhead double circuit power line. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, p. 451--156. ISBN 978-1-7281-1334-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Komplexná elektrická charakterizácia solárnych heteroštruktúr a-Si/c-Si s vodivými antireflexnými vrstvami
Perný, Milan -- Šály, Vladimír -- Ďurman, Vladimír -- Mikolášek, Miroslav -- Janíček, František -- Huran, Jozef
Complex electrical characterization of a-Si/c-Si solar heterostructures with conductive antireflection coatings. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, p. 566--570. ISBN 978-1-7281-1334-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Laboratory devices for measuring of temperature dependencies of insulation systems at OMaT
Packa, Juraj -- Ťapajna, Jozef -- Lelák, Jaroslav -- Šály, Vladimír
Laboratórne zariadenia na meranie teplotných zavislostí izolačných systémov káblov na OMaT. In KÚDELČÍK, J. Elektrotechnológia 2019. Žilina: Združenie elektrotechnikov Slovenska, 2019, p. 92--95. ISBN 978-80-969729-1-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
LED lighting in School buildings with Lighting Control
Adamec, Dalibor -- Raditschová, Jana
LED osvetlenie v školských objektoch s riadením osvetlenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Meeting of electrical power engineering institutions from the Slovak and Czech Republic
Szabová, Miriam
Stretnutie pracovísk elektroenergetiky zo Slovesnkej a Českej republiky. Spektrum, 25. p. 24--25.
articles in magazines2019Details
National Quality Award of the Slovak Republic
Barát, Matej -- Poljovka, Peter
Národná cena SR za kvalitu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerical determination of voltage potential inside nonhomogeneous media using variational methods
Brilla, Igor -- Janíček, František
Numerical determination of voltage potential inside nonhomogeneous media using variational methods. Acta Electrotechnica et Informatica, 19. p. 25--31.
articles in magazines2019Details
Open phase fault localization in a medium voltage distribution grid using smart meters
Škumát, Tomáš -- Eleschová, Žaneta
Open phase fault localization in a medium voltage distribution grid using smart meters. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, p. 10--15. ISBN 978-1-7281-1334-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Open phase fault localization in a medium voltage distribution grid using smart meters
Škumát, Tomáš -- Eleschová, Žaneta
Open phase fault localization in a medium voltage distribution grid using smart meters. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Overenie materiálového koeficientu v norme STN EN 62305-3: Blesk - bezpečná vzdialenosť - výsledky experimentálneho výskumu
Bendík, Jozef -- Cenký, Matej
Overenie materiálového koeficientu v norme STN EN 62305-3: Blesk - bezpečná vzdialenosť - výsledky experimentálneho výskumu. Elektro, 29. p. 6--8.
articles in magazines2019Details
Power Quality in Industrial Power System
Chudá, Martina -- Beláň, Anton
Kvalita napätia v sieti priemyselného podniku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Probabilistic model of electric vehicle charging demand to distribution network impact analyses
Cenký, Matej -- Bendík, Jozef -- Eleschová, Žaneta -- Beláň, Anton -- Cintula, Boris -- Janiga, Peter
Probabilistic model of electric vehicle charging demand to distribution network impact analyses. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, p. 53--58. ISBN 978-1-7281-1334-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Production of light and heat in cultivation objects
Kováč, Zoltán -- Kubica, Juraj -- Janíček, František -- Szabová, Miriam -- Slovák, Kristián -- Káčerík, Peter
Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch. Energie 21, 11. p. 38--40.
articles in magazines2019Details
Production of light and heat in cultivation objects increase food and energy safety
Kováč, Zoltán -- Janíček, František -- Kubica, Juraj -- Szabová, Miriam -- Slovák, Kristián -- Káčerik, Peter
Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch zvýši potravinovú a energetickú bezpečnosť. Energetika, 69. p. 41--44.
articles in magazines2019Details
Quality assessment of insulation systems
Kocúrová, Katarína -- Kozáková, Alena -- Šištík, Michal -- Ďuračka, Miroslav -- Packa, Juraj
Hodnotenie kvality izolačných systémov. In KÚDELČÍK, J. Elektrotechnológia 2019. Žilina: Združenie elektrotechnikov Slovenska, 2019, p. 96--101. ISBN 978-80-969729-1-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Road Lighting Parameters Calculation Methodology
Lipnický, Lukáš -- Gašparovský, Dionýz
Metodika výpočtu parametrov verejného osvetlenia. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spatial Modelling of Rooms in Designing of Interior Lighting
Kováč, Martin -- Gašparovský, Dionýz
Priestorové modelovanie miestnosti pri návrhu interiérového osvetlenia. Diploma thesis. 2019. 129 p.
final thesis2019Details
Static power factor correction for selected Consumers
Princ, Vladimír -- Janiga, Peter
Statická kompenzácia účinníka pre vybraných odberateľov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Impact of Foreign Transmission Systems on Power Lines of the Monitored Transsmision System
Hovan, Janko -- Eleschová, Žaneta
Vplyv zahraničných prenosových sústav na prenosové vedenia sledovanej sústavy. Diploma thesis. 2019. 59 p.
final thesis2019Details
The Operation States on Untransponed Overhead Power Lines
Obselka, Vladimír -- Eleschová, Žaneta
Prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení. Diploma thesis. 2019. 77 p.
final thesis2019Details
Traction Bateries Safety and Protection Against Electric Current
Ivan, Dominik -- Janíček, František
Trakčné batérie, ich bezpečnosť a ochrana pred elektrickým prúdom. Diploma thesis. 2019. 99 p.
final thesis2019Details
Two-port frequency-domain measurement of material parameters using network analysis method
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Ďurman, Vladimír
Two-port frequency-domain measurement of material parameters using network analysis method. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, p. 335--338. ISBN 978-80-972629-2-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Using the management system to energy consumption optimization
Poljovka, Peter
Využitie manažérskeho systému na optimalizáciu spotreby energií. In KÚDELČÍK, J. Elektrotechnológia 2019. Žilina: Združenie elektrotechnikov Slovenska, 2019, p. 102--105. ISBN 978-80-969729-1-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vlastnosti ohňovzdorných káblov s rôznymi proti plameňovými bariérami počas ponorenia do vody
Packa, Juraj -- Ďurman, Vladimír -- Sulová, Janka
Behaviour of fire resistant cable insulation with different flame barriers during water immersion. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, p. 265--268. ISBN 978-1-7281-1334-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Voltage regulation in MW and LW networks
Michňa, Mário -- Beláň, Anton
Regulácia napätia vo vn a nn sieťach. Diploma thesis. 2019. 68 p.
final thesis2019Details
Vplyv e-mobility na nesymetriu v nn distribučnej sieti
Eleschová, Žaneta -- Bendík, Jozef -- Cenký, Matej -- Beláň, Anton -- Cintula, Boris -- Janiga, Peter
Impact of e-mobility on unbalance in low voltage distribution network. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, p. 47--52. ISBN 978-1-7281-1334-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Výskyt oscilácií v Prenosovej sústave SR
Grega, Michal -- Prieložný, Stanislav -- Jedinák, Martin -- Eleschová, Žaneta
Occurance of oscillations in transmission system of Slovakia. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, p. 37--42. ISBN 978-1-7281-1334-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Ways of improving energy efficiency in small and middle-sized companies
Valášek, Lukáš -- Perný, Milan
Spôsoby zvyšovania energetickej efektívnosti v malých a stredne veľkých podnikoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Wind power plants
Gahura, Ján -- Zuščak, Jozef
Veterné elektrárne. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details