28. 5. 2020  18:29 Viliam
Akademický informačný systém

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 3

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia
Gašparovský, Dionýz -- Polomová, Beata
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia. Světlo, 23. s. 39--42.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Malé vodné elektrárne na území Slovenska
Kubica, Juraj -- Perný, Milan
Malé vodné elektrárne na území Slovenska. Energie 21, 13. s. 16--17.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Systém merania a riadenia elektrickej rozvodnej siete: Úžitkový vzor č. 8643, Dátum o zápise ÚV : 7.1.2020 , Vestník ÚPV SR č. 1/2020
Janíček, František -- Perný, Milan -- Tomlain, Juraj -- Ravas, Stanislav -- Tereň, Ondrej -- Tomlain, Ján
Systém merania a riadenia elektrickej rozvodnej siete: Úžitkový vzor č. 8643, Dátum o zápise ÚV : 7.1.2020 , Vestník ÚPV SR č. 1/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 10 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti