22. 9. 2019  16:15 Móric
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 148

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A model of antiparallel spontaneous and piezoelectric polarizations in AlGaN/GaN
Racko, Juraj -- Mikolášek, Miroslav -- Grmanová, Alena -- Benko, Peter -- Kadlečíková, Magdaléna -- Harmatha, Ladislav -- Breza, Juraj
A model of antiparallel spontaneous and piezoelectric polarizations in AlGaN/GaN. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
A new hardware-accelerated scheduler for soft real-time tasks
Kohútka, Lukáš -- Stopjaková, Viera
A new hardware-accelerated scheduler for soft real-time tasks. In MECO 2019. Piscataway: IEEE, 2019, s. 110--113. ISBN 978-1-7281-1739-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Advanced characterization techniques and analysis of thermal properties of AlGaN/GaN multifinger power HEMTs on SiC substrate supported by three-dimensional simulation
Chvála, Aleš -- Szobolovszký, Robert -- Kováč, Jaroslav -- Florovič, Martin -- Marek, Juraj -- Černaj, Ľuboš -- Donoval, Daniel -- Kováč, Jaroslav -- Dua, Christian -- Delage, Sylvain Laurent -- Jacquet, Jean-Claude
Advanced characterization techniques and analysis of thermal properties of AlGaN/GaN multifinger power HEMTs on SiC substrate supported by three-dimensional simulation. Journal of Electronic Packaging, 141. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Akustická úprava uzavretého priestoru
Kovačik, Peter -- Kubinec, Peter
Akustická úprava uzavretého priestoru. Diplomová práca. 2019. 53 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
An ultra low-voltage rail-to-rail comparator for on-chip energy harvesters
Nagy, Lukáš -- Stopjaková, Viera -- Arbet, Daniel -- Potočný, Miroslav -- Kováč, Martin
An ultra low-voltage rail-to-rail comparator for on-chip energy harvesters. AEÜ International Journal of Electronics and Communications, 108. s. 10--18.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of energy relations between noise and vibration signals in the scanning area of an openair MRI sevice
Přibil, Jiří -- Přibilová, Anna -- Frollo, Ivan
Analysis of energy relations between noise and vibration signals in the scanning area of an openair MRI sevice. Proceedings, 4. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analýza integrovateľnosti napäťového konvertora na čip
Železňáková, Anežka -- Arbet, Daniel
Analýza integrovateľnosti napäťového konvertora na čip. Bakalárska práca. 2019. 68 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopu
Petrusová, Soňa -- Kováč, Jaroslav
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Artefact determination by GMM-based continuous detection of emotional changes in synthetic speech
Přibil, Jiří -- Přibilová, Anna -- Matoušek, Jindřich
Artefact determination by GMM-based continuous detection of emotional changes in synthetic speech. In TSP 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 45--48. ISBN 978-1-7281-1864-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Automatic calibration of vibration sensors for measurement in a weak magnetic field
Přibil, Jiří -- Přibilová, Anna -- Frollo, Ivan
Automatic calibration of vibration sensors for measurement in a weak magnetic field. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 137--140. ISBN 978-80-972629-3-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog
Orčová, Mária -- Kohútka, Lukáš
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog
Štefaňák, Marián -- Kohútka, Lukáš
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizácia pracoviska a spracovanie meraných dát v programovom prostredí LabView
Pažitný, Peter -- Kováč, Jaroslav
Automatizácia pracoviska a spracovanie meraných dát v programovom prostredí LabView. Diplomová práca. 2019. 56 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Hrubišák, Fedor -- Kováč, Jaroslav
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView. Bakalárska práca. 2019. 31 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizované spracovávanie fyziologických signálov
Baránek, Tomáš -- Vavrinský, Erik
Automatizované spracovávanie fyziologických signálov. Diplomová práca. 2019. 44 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizované vyhodnocovanie neurofyziologických signálov
Beňo, Dávid -- Kohútka, Lukáš
Automatizované vyhodnocovanie neurofyziologických signálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
BDD electrodes for electrochemical degradation of selected pharmaceuticals
Medvecká, Erika -- Vojs, Marian -- Marton, Marián -- Michniak, Pavol -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea
BDD electrodes for electrochemical degradation of selected pharmaceuticals. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 157--159. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bezdrôtové monitorovacie technológie a vplyp typológie sedenia na fyziológiu človeka
Šubjak, Ján -- Donoval, Martin -- Kuzma, Anton -- Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Kotradyová, Veronika
Bezdrôtové monitorovacie technológie a vplyp typológie sedenia na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 35--38. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bismuth modified boron doped diamond electrode for simultaneous determination of Zn, Cd and Pb ions by square wave anodic stripping voltammetry: Influence of boron concentration and surface morphology
Marton, Marián -- Michniak, Pavol -- Behúl, Miroslav -- Řeháček, Vlastimil -- Vojs Staňová, Andrea -- Redhammer, Robert -- Vojs, Marian
Bismuth modified boron doped diamond electrode for simultaneous determination of Zn, Cd and Pb ions by square wave anodic stripping voltammetry: Influence of boron concentration and surface morphology. Vacuum, 167. s. 182--188.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Boron doped diamond electrodes: the effect of hierarchical nanostructuring
Vojs, Marian -- Řeháček, Vlastimil -- Vojs Staňová, Andrea -- Medvecká, Erika -- Behúl, Miroslav -- Michniak, Pavol -- Škvára, Pavel -- Marton, Marián
Boron doped diamond electrodes: the effect of hierarchical nanostructuring. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 236--239. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Complex electrical characterization of a-Si/c-Si solar heterostructures with conductive antireflection coatings
Perný, Milan -- Šály, Vladimír -- Ďurman, Vladimír -- Mikolášek, Miroslav -- Janíček, František -- Huran, Jozef
Complex electrical characterization of a-Si/c-Si solar heterostructures with conductive antireflection coatings. In RUSEK, S. EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 566--570. ISBN 978-1-7281-1334-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Čierny kremík pre fotovoltické aplikácie
Benko, Peter -- Drobný, Jakub -- Kósa, Arpád -- Harmatha, Ladislav -- Mikolášek, Miroslav -- Svitač, Erik -- Stuchlíková, Ľubica
Čierny kremík pre fotovoltické aplikácie. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019, ISBN 978-80-7582-097-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Defect analysis of InAlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures
Stuchlíková, Ľubica -- Drobný, Jakub -- Kósa, Arpád -- Vadovský, Jakub -- Benko, Peter -- Škoda, Aurel -- Delage, Sylvain Laurent -- Kováč, Jaroslav
Defect analysis of InAlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures. In WOCSDICE 2019. Cabourg, 2019: 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Defect analysis of Ni-Au/AlN/p-Si MIS capacitors
Stuchlíková, Ľubica -- Drobný, Jakub -- Benko, Peter -- Kósa, Arpád -- Mikolášek, Miroslav -- Chvála, Aleš -- Marek, Juraj
Defect analysis of Ni-Au/AlN/p-Si MIS capacitors. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 223--226. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Defect distribution in Fe - doped InP epitaxial layers
Kósa, Arpád -- Drobný, Jakub -- Kováč, Jaroslav -- Badura, M. -- Sciana, Beata -- Stuchlíková, Ľubica
Defect distribution in Fe - doped InP epitaxial layers. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 175--178. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Defect distribution in metal-porous siliconsilicon structures
Benko, Peter -- Stuchlíková, Ľubica -- Kósa, Arpád -- Drobný, Jakub -- Harmatha, Ladislav -- Mikolášek, Miroslav -- Kopáni, Martin -- Imamura, Kentaro -- Kobayashi, Hikaru -- Pinčík, Emil
Defect distribution in metal-porous siliconsilicon structures. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 135--138. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design of automated patient monitoring system based on progressive IoT technologies
Šubjak, Ján -- Mičjan, Michal -- Vavrinský, Erik -- Kozárik, Jozef -- Donoval, Martin
Design of automated patient monitoring system based on progressive IoT technologies. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 131--134. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design of energetically efficient sensor system for agricultural production
Csiba, Michal -- Jagelka, Martin
Design of energetically efficient sensor system for agricultural production. Diplomová práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia pohybu v aute
Prištic, Ján -- Hagara, Miroslav
Detekcia pohybu v aute. Diplomová práca. 2019. 79 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Development and characterization of photoelectrochemical MIS structures for hydrogen generation applications
Chymo, Filip -- Fröhlich, Karol -- Harmatha, Ladislav -- Hušeková, Kristína -- Ondrejka, Peter -- Kemeny, Martin -- Hotový, Ivan -- Mikolášek, Miroslav
Development and characterization of photoelectrochemical MIS structures for hydrogen generation applications. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 103--106. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
DLTFS study of emission and capture processes in GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer compositions
Drobný, Jakub -- Benko, Peter -- Kósa, Arpád -- Kopecký, Andrej -- Florovič, Martin -- Kováč, Jaroslav -- Delage, Sylvain Laurent -- Stuchlíková, Ľubica
DLTFS study of emission and capture processes in GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer compositions. In WOCSDICE 2019. Cabourg, 2019: 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
DLTFS study of GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer composition
Drobný, Jakub -- Kopecký, Andrej -- Kósa, Arpád -- Benko, Peter -- Florovič, Martin -- Kováč, Jaroslav -- Delage, Sylvain Laurent -- Stuchlíková, Ľubica
DLTFS study of GaN/AlGaN/GaN/SiC HEMT heterostructures with different layer composition. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 111--114. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
DLTS study of defect distribution in metal-porous silicon-silicon structures for solar application
Harmatha, Ladislav -- Kósa, Arpád -- Drobný, Jakub -- Mikolášek, Miroslav -- Svitač, Erik -- Benko, Peter -- Greguš, Ján -- Bačová, Silvia -- Zitto, Peter -- Stuchlíková, Ľubica
DLTS study of defect distribution in metal-porous silicon-silicon structures for solar application. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Edge detection in JPEG grayscale images
Hagara, Miroslav -- Ondráček, Oldřich -- Kubinec, Peter -- Stojanović, Radovan
Edge detection in JPEG grayscale images. In MECO 2019. Piscataway: IEEE, 2019, s. 360--363. ISBN 978-1-7281-1739-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of light on the circadian rhythm of man
Sedlák, Samuel
Effect of light on the circadian rhythm of man. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrical and capacitance characterization techniques for power and optoelectronic devices
Mikolášek, Miroslav -- Chymo, Filip -- Harmatha, Ladislav -- Ondrejka, Peter -- Marek, Juraj
Electrical and capacitance characterization techniques for power and optoelectronic devices. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 11--14. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrical and DLTS characterization of AlN buffers for GaN on Si technology
Marek, Juraj -- Mikolášek, Miroslav -- Drobný, Jakub -- Zhao, Ming -- Stoffels, Steve -- Kósa, Arpád -- Benko, Peter -- Chvála, Aleš -- Bakeroot, Benoit -- Decoutere, Stefaan -- Stuchlíková, Ľubica
Electrical and DLTS characterization of AlN buffers for GaN on Si technology. In WOCSDICE 2019. Cabourg, 2019: 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrical response of silicon heterojuction solar cells with transparent conductive oxide antireflective coating
Mikolášek, Miroslav -- Šály, Vladimír -- Perný, Milan -- Janíček, František -- Packa, Juraj
Electrical response of silicon heterojuction solar cells with transparent conductive oxide antireflective coating. In ICREN 2019. Fontenay-aux-Roses: PremC, 2019, s. 53.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrothermal simulation of power multifinger HEMT
Chvála, Aleš -- Marek, Juraj -- Černaj, Ľuboš -- Príbytný, Patrik -- Kozárik, Jozef -- Šatka, Alexander -- Donoval, Daniel
Electrothermal simulation of power multifinger HEMT. In YURISH, S Y. Advances in Microelectronics: Reviews. Barcelova: IFSA Publishing, 2019, s. 289--306. ISBN 978-84-09-08160-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electro-thermal spice circuit model of HEMT device
Černaj, Ľuboš -- Chvála, Aleš -- Marek, Juraj -- Donoval, Daniel -- Kozárik, Jozef -- Závodník, Tomáš -- Donoval, Martin
Electro-thermal spice circuit model of HEMT device. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 99--102. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Elektronický modul k tenzometrickej silovej doske
Pavlík, Peter -- Púčik, Jozef
Elektronický modul k tenzometrickej silovej doske. Diplomová práca. 2019. 81 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elipsoidálny model srdcových komôr
Javor, Martin -- Cocherová, Elena
Elipsoidálny model srdcových komôr. Diplomová práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
GaP-ZnO core-shell nanowires in reflectance measurements
Ďurišová, Jana -- Laurenčíková, Agáta -- Novák, Jozef -- Šušlik, Ľuboš -- Kuzma, Anton -- Šubjak, Ján
GaP-ZnO core-shell nanowires in reflectance measurements. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 26--28. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Grafická reprezentácia neurofyziologických signálov
Moravčík, Marko -- Kohútka, Lukáš
Grafická reprezentácia neurofyziologických signálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
High side power MOSFET switch driver for a low-power AC/DC converter
Potočný, Miroslav -- Brenkuš, Juraj -- Stopjaková, Viera
High side power MOSFET switch driver for a low-power AC/DC converter. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-0072-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Channel temperature determination of HEMT in quasi-static operation
Florovič, Martin -- Szobolovszký, Robert -- Kováč, Jaroslav -- Kováč, Jaroslav -- Chvála, Aleš -- Jacquet, Jean-Claude -- Delage, Sylvain Laurent
Channel temperature determination of HEMT in quasi-static operation. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 55--58. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Characterization of a low-frequency noise of JFET transistors
Tisovský, Erik -- Šatka, Alexander -- Priesol, Juraj
Characterization of a low-frequency noise of JFET transistors. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 231--134. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Characterization of GaN and SiC based devices for power electronics
Szobolovszký, Robert -- Kováč, Jaroslav
Characterization of GaN and SiC based devices for power electronics. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Characterization of MIS photoanode with a thin SiO2 layer for photoelectrochemical water splitting
Chymo, Filip -- Fröhlich, Karol -- Kundrata, Ivan -- Hušeková, Kristína -- Harmatha, Ladislav -- Racko, Juraj -- Breza, Juraj -- Mikolášek, Miroslav
Characterization of MIS photoanode with a thin SiO2 layer for photoelectrochemical water splitting. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Charakterizácia porúch v moderných prvkoch a báze nitridu gália
Drobný, Jakub -- Weis, Martin -- Benko, Peter -- Kováč, Jaroslav -- Stuchlíková, Ľubica
Charakterizácia porúch v moderných prvkoch a báze nitridu gália. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019, ISBN 978-80-7582-097-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Charakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov optickými metódami
Dopirák, Andrej -- Kováč, Jaroslav
Charakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov optickými metódami. Diplomová práca. 2019. 68 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizácia výkonových elektronických prvkov a meranie energetickej odolnosti pomocou UIS testu
Tančár, Samuel -- Marek, Juraj
Charakterizácia výkonových elektronických prvkov a meranie energetickej odolnosti pomocou UIS testu. Diplomová práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementácia smart nabíjania prenosných zariadení
Bančák, Ľuboš -- Kuzma, Anton
Implementácia smart nabíjania prenosných zariadení. Diplomová práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Influence of TiO2 thickness on PEC properties of BDD/TiO2 electrodes
Behúl, Miroslav -- Vojs, Marian -- Marton, Marián -- Michniak, Pavol -- Kurniawan, Mario -- Honig, Hauke-Lars -- Zyabkin, Dmitry -- Ramirez, Manuel Oliva -- Bund, Andreas
Influence of TiO2 thickness on PEC properties of BDD/TiO2 electrodes. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 14--17. ISBN 978-80-905221-7-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia
Šulák, Patrik -- Vojs, Marian
Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia. Diplomová práca. 2019. 67 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inteligentná zásuvka s ovládaním cez rozhranie Bluetooth
Březovják, Roman -- Kubinec, Peter
Inteligentná zásuvka s ovládaním cez rozhranie Bluetooth. Bakalárska práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inteligentný nabíjací systém pre elektro formulu
Režo, Vratislav -- Jagelka, Martin
Inteligentný nabíjací systém pre elektro formulu. Bakalárska práca. 2019. 71 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming
Kholodov, Oleksii -- Stuchlíková, Ľubica
Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming. Bakalárska práca. 2019. 23 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interactive Animation of the PN Junction on the Basis of Object-Oriented Programming
Pulen, Gabriel -- Stuchlíková, Ľubica
Interactive Animation of the PN Junction on the Basis of Object-Oriented Programming. Bakalárska práca. 2019. 50 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Investigation of low-voltage, sub-threshold charge pump with parasitics aware design methodology
Kováč, Martin -- Arbet, Daniel -- Stopjaková, Viera -- Šovčík, Michal -- Nagy, Lukáš
Investigation of low-voltage, sub-threshold charge pump with parasitics aware design methodology. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-0072-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
IP-DIP-based 3D photonic crystal structure for photonic devices
Urbancová, P. -- Kuzma, Anton -- Pudiš, Dušan -- Gašo, Peter -- Goraus, Matej -- Chovan, Jozef
IP-DIP-based 3D photonic crystal structure for photonic devices. In Optoelectronics and microsystems packaging. Wroclaw: Wydawnictwo GMORK, 2019, s. 108--113. ISBN 978-83-951333-3-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Low latency hardware-accelerated dynamic memory manager for hard real-time and mixed-criticality systems
Kohútka, Lukáš -- Nagy, Lukáš -- Stopjaková, Viera
Low latency hardware-accelerated dynamic memory manager for hard real-time and mixed-criticality systems. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-0072-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Measurement of noise characteristics of selected JFET devices
Tisovský, Erik -- Šatka, Alexander -- Priesol, Juraj
Measurement of noise characteristics of selected JFET devices. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Measurement of the reverse recovery characteristics of p-n junction diodes by TDT and TDR methods
Vilhan, Martin -- Šatka, Alexander -- Priesol, Juraj
Measurement of the reverse recovery characteristics of p-n junction diodes by TDT and TDR methods. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 251--254. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Merací systém pre dynamické merania lineárnych napäťových regulátorov
Straka, Rastislav -- Stopjaková, Viera
Merací systém pre dynamické merania lineárnych napäťových regulátorov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Miesto edukačných hier v technickom vzdelávaní
Stuchlíková, Ľubica -- Benko, Peter -- Chymo, Filip -- Drobný, Jakub -- Kósa, Arpád -- Hrbáček, Jiří
Miesto edukačných hier v technickom vzdelávaní. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019, ISBN 978-80-7582-097-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol Multiphysic
Szabó, Emanuel -- Cocherová, Elena
Modelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol Multiphysic. Bakalárska práca. 2019. 36 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie šírenia elektrickej aktivácie v 2D modeli srdca
Kramárová, Eliška -- Cocherová, Elena
Modelovanie šírenia elektrickej aktivácie v 2D modeli srdca. Diplomová práca. 2019. 55 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modern smart clothes
Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Maslák, Michal -- Kopáni, Martin -- Donoval, Martin -- Šubjak, Ján -- Sedlák, Samuel -- Hinca, Matej
Modern smart clothes. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 243--246. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Moderný zavlažovací systém
Pacúch, Martin -- Vavrinský, Erik
Moderný zavlažovací systém. Diplomová práca. 2019. 71 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Monitorovanie palivovej nádrže naftových motorov
Kulík, Daniel -- Vavrinský, Erik
Monitorovanie palivovej nádrže naftových motorov. Diplomová práca. 2019. 77 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multi-platformová mobilná aplikácia umožňujúca zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení
Macho, Tomáš -- Vojs, Marian
Multi-platformová mobilná aplikácia umožňujúca zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení. Bakalárska práca. 2019. 50 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a charakterizácia gélových bioelektród
Jagelka, Patrik -- Weis, Martin
Návrh a charakterizácia gélových bioelektród. Diplomová práca. 2019. 52 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia testovacieho zariadenia pre moduly systému inteligentného riadenia budov
Zápražný, Matúš -- Vavrinský, Erik
Návrh a realizácia testovacieho zariadenia pre moduly systému inteligentného riadenia budov. Diplomová práca. 2019. 49 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a simulácia vlastností vybraných fotonických prvkov
Feiler, Martin -- Uherek, František
Návrh a simulácia vlastností vybraných fotonických prvkov. Diplomová práca. 2019. 71 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh algoritmu pre energetický efektívny senzorický bod
Džadoň, Tomáš -- Jagelka, Martin
Návrh algoritmu pre energetický efektívny senzorický bod. Diplomová práca. 2019. 65 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh algoritmu pre predikciu poškodenia poľnohospodárskych plodín
Dačo, Pavol -- Jagelka, Martin
Návrh algoritmu pre predikciu poškodenia poľnohospodárskych plodín. Diplomová práca. 2019. 70 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh analógovej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja
Štefanička, Tomáš -- Arbet, Daniel
Návrh analógovej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja. Diplomová práca. 2019. 76 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a príprava automatizovaného testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Adamkovič, Marek -- Chvála, Aleš
Návrh a príprava automatizovaného testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky. Diplomová práca. 2019. 60 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohy
Rajnič, František -- Jagelka, Martin
Návrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohy. Diplomová práca. 2019. 47 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorov
Forgáč, Martin -- Marek, Juraj
Návrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorov. Bakalárska práca. 2019. 42 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku
Ziman, Martin -- Uherek, František
Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku. Diplomová práca. 2019. 51 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh efektívnych algoritmov spracovania signálov pre vybrané systémy MIMO a masívne MIMO: dát. obhajoby 6.6.2019, č. ved. odboru 5-2-13
Olšovský, Peter -- Ondráček, Oldřich
Návrh efektívnych algoritmov spracovania signálov pre vybrané systémy MIMO a masívne MIMO: dát. obhajoby 6.6.2019, č. ved. odboru 5-2-13. Dizertačná práca. 2019. 101 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh modulu pre bezkontaktné ovládanie komponentov inteligentnej domácnosti
Šustek, Patrik -- Brenkuš, Juraj
Návrh modulu pre bezkontaktné ovládanie komponentov inteligentnej domácnosti. Diplomová práca. 2019. 63 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh nízko-napäťového integrovaného obvodu nanometrovej CMOS technológii
Havlík, Denis -- Nagy, Lukáš
Návrh nízko-napäťového integrovaného obvodu nanometrovej CMOS technológii. Diplomová práca. 2019. 91 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh programovateľných vstupno-výstupných bufferov v nanometrovej CMOS technológii
Jonáši, Matúš -- Nagy, Lukáš
Návrh programovateľných vstupno-výstupných bufferov v nanometrovej CMOS technológii. Diplomová práca. 2019. 64 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie výkonových integrovaných obvodov
Jonášek, Peter -- Benko, Peter
Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie výkonových integrovaných obvodov. Diplomová práca. 2019. 84 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadiacej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja
Papán, Radoslav -- Arbet, Daniel
Návrh riadiacej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja. Diplomová práca. 2019. 70 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému elektronickej bezpečnostnej plomby s využitím LPWAN sietí
Gašparek, Krisztián -- Telek, Peter
Návrh systému elektronickej bezpečnostnej plomby s využitím LPWAN sietí. Diplomová práca. 2019. 65 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému na zvýšenie elektromagnetickej kompatibility pohonnej sústavy elektromobilu
Fečo, Miloš -- Bucz, Štefan
Návrh systému na zvýšenie elektromagnetickej kompatibility pohonnej sústavy elektromobilu. Diplomová práca. 2019. 85 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému rekuperácie elektrickej energie pre jednostopové elektrické vozidlo
Podveský, Michal -- Bucz, Štefan
Návrh systému rekuperácie elektrickej energie pre jednostopové elektrické vozidlo. Diplomová práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové siete
Georgiev, Georgi -- Brenkuš, Juraj
Návrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové siete. Bakalárska práca. 2019. 19 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zariadenia pre núdzové monitorovanie polohy
Debnár, Tomáš -- Telek, Peter
Návrh zariadenia pre núdzové monitorovanie polohy. Diplomová práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Neural network for electrothermal circuit model of power D-MOSFET
Chvála, Aleš -- Marek, Juraj -- Černaj, Ľuboš -- Príbytný, Patrik -- Kozárik, Jozef -- Donoval, Daniel
Neural network for electrothermal circuit model of power D-MOSFET. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 47--50. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Objective and subjective evaluation of noise and vibration produced by a low-field MRI device
Přibil, Jiří -- Přibilová, Anna -- Frollo, Ivan
Objective and subjective evaluation of noise and vibration produced by a low-field MRI device. In ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 45--50. ISBN 978-80-227-4917-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optical properties of surface patterned LEDs by electron beam lithography
Kuzma, Anton -- Šušlik, Ľuboš -- Škriniarová, Jaroslava -- Šubjak, Ján
Optical properties of surface patterned LEDs by electron beam lithography. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 29--32. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optická frekvenčná reflektometria
Chudjak, Dávid -- Uherek, František
Optická frekvenčná reflektometria. Bakalárska práca. 2019. 42 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia technológie prípravy kovových kontaktov organických tranzistorov pre zníženie kontaktného odporu
Daňo, Lukáš -- Telek, Peter
Optimalizácia technológie prípravy kovových kontaktov organických tranzistorov pre zníženie kontaktného odporu. Diplomová práca. 2019. 37 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Performance analysis of ESD structures in 130 nm CMOS technology for low-power applications
Nagy, Lukáš -- Chvála, Aleš -- Marek, Juraj -- Potočný, Miroslav -- Stopjaková, Viera
Performance analysis of ESD structures in 130 nm CMOS technology for low-power applications. In Radioelektronika 2019. Piscataway: IEEE, 2019, s. 28--33. ISBN 978-1-5386-9321-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Power p-GaN HEMT under short circuit conditions
Kozárik, Jozef -- Marek, Juraj -- Černaj, Ľuboš -- Chvála, Aleš -- Závodník, Tomáš -- Donoval, Daniel
Power p-GaN HEMT under short circuit conditions. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 115. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Power SiC MOSFET under repetitive UIS conditions
Marek, Juraj -- Kozárik, Jozef -- Chvála, Aleš -- Černaj, Ľuboš -- Donoval, Martin -- Donoval, Daniel
Power SiC MOSFET under repetitive UIS conditions. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 179--182. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Prenosné zariadenie na meranie posturálnej stability
Štellár, Jakub -- Púčik, Jozef
Prenosné zariadenie na meranie posturálnej stability. Diplomová práca. 2019. 75 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Preparation of Fe-impregnated sepiolite catalytic layers for synthesis of carbon nanotube nanocomposites
Kadlečíková, Magdaléna -- Breza, Juraj -- Jesenák, Karol -- Mikolášek, Miroslav -- Vančo, Ľubomír -- Grmanová, Alena -- Racko, Juraj
Preparation of Fe-impregnated sepiolite catalytic layers for synthesis of carbon nanotube nanocomposites. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Preparation of silicon photonics structures
Podlucký, Ľuboš -- Uherek, František -- Chovan, Jozef
Preparation of silicon photonics structures. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia Cu2O pre senzorické aplikácie
Lichtner, Juraj -- Mikolášek, Miroslav
Príprava a charakterizácia Cu2O pre senzorické aplikácie. Bakalárska práca. 2019. 30 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia Ga2O3 vrstiev pre optoelektronické a výkonové aplikácie
Sobota, Michal -- Mikolášek, Miroslav
Príprava a charakterizácia Ga2O3 vrstiev pre optoelektronické a výkonové aplikácie. Bakalárska práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia progresívnych štruktúr na báze Cu2O pre optoelektronické aplikácie
Ondrejka, Peter -- Mikolášek, Miroslav
Príprava a charakterizácia progresívnych štruktúr na báze Cu2O pre optoelektronické aplikácie. Diplomová práca. 2019. 65 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava experimentálneho overenia systému na bezdrôtový prenos energie plne integrovaný na čipe
Potočný, Miroslav -- Stopjaková, Viera
Príprava experimentálneho overenia systému na bezdrôtový prenos energie plne integrovaný na čipe. In PAD 2019. Praha: AMCA spol.sr.o., 2019, s. 73--76. ISBN 978-80-88214-20-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Progresívne technológie deponovania organických materiálov preorganické polovodičové prvky formou "Solution Shared" s využitím optických meraní v reálnom čase, pre vyhodnotenie procesu schnutia deponovaných vrstiev
Hanic, Michal -- Šubjak, Ján -- Sedlák, Samuel
Progresívne technológie deponovania organických materiálov preorganické polovodičové prvky formou "Solution Shared" s využitím optických meraní v reálnom čase, pre vyhodnotenie procesu schnutia deponovaných vrstiev. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 72--75. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Progressive Structures Based on Amorphous Silicon for New Sources of Energy
Kemény, Martin -- Mikolášek, Miroslav
Progressive Structures Based on Amorphous Silicon for New Sources of Energy. Diplomová práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pulzná laserová depozícia nanovlákien z oxidu zinočnatého pri znížených teplotách rastu
Podoba, Juraj -- Bruncko, Jaroslav
Pulzná laserová depozícia nanovlákien z oxidu zinočnatého pri znížených teplotách rastu. Diplomová práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rigorous channel temperature analysis verified for InAlN/AlN/GaN HEMT
Florovič, Martin -- Szobolovszký, Robert -- Kováč, Jaroslav -- Kováč, Jaroslav -- Chvála, Aleš -- Jacquet, Jean-Claude -- Delage, Sylvain Laurent
Rigorous channel temperature analysis verified for InAlN/AlN/GaN HEMT. Semiconductor Science and Technology, 34. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Robot s neurónovou sieťou
Vaňo, Viktor -- Jagelka, Martin
Robot s neurónovou sieťou. Diplomová práca. 2019. 99 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozvoj digitálnych metód kalibrácie analógových integrovaných obvodov v nanotechnológiách
Šovčík, Michal -- Stopjaková, Viera
Rozvoj digitálnych metód kalibrácie analógových integrovaných obvodov v nanotechnológiách. In PAD 2019. Praha: AMCA spol.sr.o., 2019, s. 31--34. ISBN 978-80-88214-20-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Selective identification of saccharides in solutions by transmittance method
Drobný, Jakub -- Kováč, Jaroslav -- Weis, Martin -- Stuchlíková, Ľubica
Selective identification of saccharides in solutions by transmittance method. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 143--146. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Senzorický uzol ako aktívna, energeticky autonómna implantovateľná zdravotnícka pomôcka
Stopjaková, Viera -- Kováč, Martin -- Potočný, Miroslav -- Arbet, Daniel
Senzorický uzol ako aktívna, energeticky autonómna implantovateľná zdravotnícka pomôcka. labMED, s. 31--35.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Simulation of MZI designed for a sensor application
Sedlák, Samuel -- Kuzma, Anton -- Ďurišová, Jana
Simulation of MZI designed for a sensor application. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 211--214. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Simulations of IP-Dip woodpile structure
Kuzma, Anton -- Urbancová, P. -- Sedlák, Samuel
Simulations of IP-Dip woodpile structure. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 183--186. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
SiON/SiO structures for photonic devices
Podlucký, Ľuboš -- Chovan, Jozef -- Figura, Daniel -- Uherek, František -- Vojs, Marian
SiON/SiO structures for photonic devices. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 199--202. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Skúmanie elektricky aktívnych porúch v MOS štruktúrach na báze čierneho kremíka
Svitač, Erik -- Kósa, Arpád
Skúmanie elektricky aktívnych porúch v MOS štruktúrach na báze čierneho kremíka. Diplomová práca. 2019. 61 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Skúmanie emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze GaN spektroskopiou hlbokých hladín
Kopecký, Andrej -- Stuchlíková, Ľubica
Skúmanie emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze GaN spektroskopiou hlbokých hladín. Diplomová práca. 2019. 38 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Skúmanie kvality polovodičových štruktúr na báze InAlGaN/GaN
Vadovský, Jakub -- Stuchlíková, Ľubica
Skúmanie kvality polovodičových štruktúr na báze InAlGaN/GaN. Bakalárska práca. 2019. 40 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
SMART riadenie sústavy dávkovacích čerpadiel pre čistenie odpadových vôd elektrochemickými technikami
Miškolci, Igor -- Vojs, Marian
SMART riadenie sústavy dávkovacích čerpadiel pre čistenie odpadových vôd elektrochemickými technikami. Bakalárska práca. 2019. 51 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sputtered ZnO thin films and Au nanostructures: dát. obhajoby 27.2.2019, č. ved. odboru 5-2-13
Szabó, Ondrej -- Tvarožek, Vladimír
Sputtered ZnO thin films and Au nanostructures: dát. obhajoby 27.2.2019, č. ved. odboru 5-2-13. Dizertačná práca. 2019. 109 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Substrate influence on the optimization of the exposure dose for the HSQ XR 1541 resist
Škriniarová, Jaroslava -- Andok, Robert -- Nemec, Pavol -- Baumgartner, J.
Substrate influence on the optimization of the exposure dose for the HSQ XR 1541 resist. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 219--222. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
TDR and TDT methods for measuring pulse characteristics of semiconductor devices
Vilhan, Martin -- Šatka, Alexander -- Priesol, Juraj
TDR and TDT methods for measuring pulse characteristics of semiconductor devices. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The effects of sucrose on urine collection in metabolic cages
Kovalčíková, Alexandra -- Gyurászová, Marianna -- Gardlík, Roman -- Boriš, Martin -- Celec, Peter -- Tóthová, Ľubomíra
The effects of sucrose on urine collection in metabolic cages. Laboratory Animals, 53. s. 180--189.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Towards energy-autonomous integrated systems through ultra-low voltage analog IC design
Stopjaková, Viera -- Kováč, Martin -- Arbet, Daniel -- Nagy, Lukáš
Towards energy-autonomous integrated systems through ultra-low voltage analog IC design. In MIXDES 2019: 26th International conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems". Rzeszów, Poland. June 27-29, 2019. Lódž : University of Technology, 2019, s. 38--45. ISBN 978-83-63578-16-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ultra low-voltage rail-to-rail comparator design in 130 nm CMOS technology
Nagy, Lukáš -- Arbet, Daniel -- Kováč, Martin -- Potočný, Miroslav -- Stopjaková, Viera
Ultra low-voltage rail-to-rail comparator design in 130 nm CMOS technology. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-0072-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Úvod do senzoriky
Vavrinský, Erik -- Tvarožek, Vladimír
Úvod do senzoriky. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 116 s. ISBN 978-80-227-4934-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Vibration and noise in magnetic resonance imaging of the vocal tract: Differences between whole-body and open-air devices
Přibil, Jiří -- Přibilová, Anna -- Frollo, Ivan
Vibration and noise in magnetic resonance imaging of the vocal tract: Differences between whole-body and open-air devices. In Optical Methods in Sensing and Imaging for Medical and Biological Applications. Basel: MDPI, 2019, s. 173--185. ISBN 978-3-03897-370-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vizualization and processing of a large amount of measured DLTFS data in the evaluation process
Patlevičová, Ivana -- Kósa, Arpád -- Drobný, Jakub -- Michalko, Miroslav -- Jakab, František -- Stuchlíková, Ľubica
Vizualization and processing of a large amount of measured DLTFS data in the evaluation process. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 195--198. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Voltage-to-frequency converter for ultra-low voltage applications
Arbet, Daniel -- Kováč, Martin -- Stopjaková, Viera -- Potočný, Miroslav
Voltage-to-frequency converter for ultra-low voltage applications. In MIPRO 2019. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology Electronics and Microelectronics, 2019, s. 53--58. ISBN 978-953-233-098-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv prírodných materiálov na fyziológiu človeka
Šubjak, Ján -- Donoval, Martin -- Kuzma, Anton -- Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Kotradyová, Veronika
Vplyv prírodných materiálov na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 39--44. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Výskum rezných parametrov rezacieho stroja s pevnolátkovým vláknovým laserom
Nemčík, Tomáš -- Uherek, František
Výskum rezných parametrov rezacieho stroja s pevnolátkovým vláknovým laserom. Diplomová práca. 2019. 82 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie interiérovej kamery v aute
Kamenický, Ondrej -- Hagara, Miroslav
Využitie interiérovej kamery v aute. Diplomová práca. 2019. 72 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie zariadenia Raspbery PI na spracovanie údajov
Ujhelyi, Tomáš -- Telek, Peter
Využitie zariadenia Raspbery PI na spracovanie údajov. Bakalárska práca. 2019. 33 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj technológie pre rýchle prvky organickej elektroniky
Mičjan, Michal -- Weis, Martin
Vývoj technológie pre rýchle prvky organickej elektroniky. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o CMOS
Nguyen Tien, Dinh -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o CMOS. Bakalárska práca. 2019. 41 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o diódach
Maslen, Martin -- Kósa, Arpád
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o diódach. Bakalárska práca. 2019. 31 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o elektrotechnike
Klement, Matúš -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o elektrotechnike. Bakalárska práca. 2019. 36 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o LED diódach
Janecký, Dominik -- Kósa, Arpád
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o LED diódach. Bakalárska práca. 2019. 45 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o logických obvodoch
Hlatký, Radoslav -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o logických obvodoch. Bakalárska práca. 2019. 36 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o výkonových prvkoch
Cehelský, Martin -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o výkonových prvkoch. Bakalárska práca. 2019. 66 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vzdialená správa a riadenie svetelnej inštalácie
Hečko, Dávid -- Kováč, Jaroslav
Vzdialená správa a riadenie svetelnej inštalácie. Bakalárska práca. 2019. 35 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vzdialená správa a riadenie svetelnej inštalácie
Krajčík, Šimon -- Kováč, Jaroslav
Vzdialená správa a riadenie svetelnej inštalácie. Bakalárska práca. 2019. 37 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia pre predaj desktopovej aplikácie a manažment licencií
Jurík, Juraj -- Kohútka, Lukáš
Webová aplikácia pre predaj desktopovej aplikácie a manažment licencií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
2D photonic structures for plasmonics
Urbancová, P. -- Hlubina, P. -- Pudiš, Dušan -- Goraus, Matej -- Jandura, Daniel -- Škriniarová, Jaroslava
2D photonic structures for plasmonics. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 107--110. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti