16. 12. 2019  13:23 Albína
Akademický informační systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVALČÍKOVÁ, A. -- GYURÁSZOVÁ, M. -- GARDLÍK, R. -- BORIŠ, M. -- CELEC, P. -- TÓTHOVÁ, Ľ. The effects of sucrose on urine collection in metabolic cages. Laboratory Animals, 53. s. 180--189.

Originální název: The effects of sucrose on urine collection in metabolic cages
Slovenský název:
Autor: Alexandra Kovalčíková (20%)
Marianna Gyurászová (20%)
Roman Gardlík (20%)
Ing. Martin Boriš (20%)
Peter Celec (10%)
Ľubomíra Tóthová (10%)
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Laboratory Animals
Číslo svazku (ročník): 53
Od strany: 180
Do strany: 189
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: diuresis, metabolic cages, renal function, urine collection, sucrose
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Boriš
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Laboratory Animals. 2019.

Originální název: Laboratory Animals
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)