22. 10. 2019  3:07 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVALČÍKOVÁ, A. -- GYURÁSZOVÁ, M. -- GARDLÍK, R. -- BORIŠ, M. -- CELEC, P. -- TÓTHOVÁ, Ľ. The effects of sucrose on urine collection in metabolic cages. Laboratory Animals, 53. s. 180--189.

Originálny názov: The effects of sucrose on urine collection in metabolic cages
Slovenský názov:
Autor: Alexandra Kovalčíková (20%)
Marianna Gyurászová (20%)
Roman Gardlík (20%)
Ing. Martin Boriš (20%)
Peter Celec (10%)
Ľubomíra Tóthová (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Laboratory Animals
Číslo zväzku (ročník): 53
Od strany: 180
Do strany: 189
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: diuresis, metabolic cages, renal function, urine collection, sucrose
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Boriš
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Laboratory Animals. 2019.

Originálny názov: Laboratory Animals
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)