20. 11. 2019  17:59 Félix
Akademický informační systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PŘIBIL, J. -- PŘIBILOVÁ, A. -- FROLLO, I. Analysis of energy relations between noise and vibration signals in the scanning area of an openair MRI sevice. Proceedings, 4. s. 2019.

Originální název: Analysis of energy relations between noise and vibration signals in the scanning area of an openair MRI sevice
Slovenský název:
Autor: Jiří Přibil (45%)
doc. Ing. Anna Přibilová, PhD. (45%)
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. (10%)
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Proceedings
Číslo svazku (ročník): 4
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: acoustic noise, magnetic resonance imaging, mechanical vibration
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Poslední změna: 02.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Proceedings. 2019.

Originální název: Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)