22. 10. 2019  3:34 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PŘIBIL, J. -- PŘIBILOVÁ, A. -- FROLLO, I. Analysis of energy relations between noise and vibration signals in the scanning area of an openair MRI sevice. Proceedings, 4. s. 2019.

Originálny názov: Analysis of energy relations between noise and vibration signals in the scanning area of an openair MRI sevice
Slovenský názov:
Autor: Jiří Přibil (45%)
doc. Ing. Anna Přibilová, PhD. (45%)
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Proceedings
Číslo zväzku (ročník): 4
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: acoustic noise, magnetic resonance imaging, mechanical vibration
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Posledná zmena: 02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings. 2019.

Originálny názov: Proceedings
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)