17. 10. 2019  7:07 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZABÓ, O. -- TVAROŽEK, V. Sputtered ZnO thin films and Au nanostructures: dát. obhajoby 27.2.2019, č. ved. odboru 5-2-13. Dizertačná práca. 2019. 109 s.

Originálny názov: Sputtered ZnO thin films and Au nanostructures: dát. obhajoby 27.2.2019, č. ved. odboru 5-2-13
Český názov:
Autor: Ing. Ondrej Szabó, PhD.
prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 109
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pole Au nanoostrovčekov so zárodkami Ti, Au nanoisland arrays with Ti seeds, sputtered ZnO thin films, lokalizovaná povrchová plazmonická rezonancia, naprašované tenké vrstvy ZnO, localised surface plasmon resonance
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ondrej Szabó, PhD.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)