14. 10. 2019  23:51 Boris
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STOPJAKOVÁ, V. -- KOVÁČ, M. -- POTOČNÝ, M. -- ARBET, D. Senzorický uzol ako aktívna, energeticky autonómna implantovateľná zdravotnícka pomôcka. labMED, s. 31--35.

Originálny názov: Senzorický uzol ako aktívna, energeticky autonómna implantovateľná zdravotnícka pomôcka
Anglický názov: Sensor node as an energy-autonomous active implantable medical device
Autor: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (30%)
Ing. Martin Kováč, PhD. (40%)
Ing. Miroslav Potočný (20%)
Ing. Daniel Arbet, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: labMED
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 31
Do strany: 35
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

labMED. 2019.

Originálny názov: labMED
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)