20. 10. 2019  21:09 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHVÁLA, A. -- MAREK, J. -- ČERNAJ, Ľ. -- PRÍBYTNÝ, P. -- KOZÁRIK, J. -- ŠATKA, A. -- DONOVAL, D. Electrothermal simulation of power multifinger HEMT. In YURISH, S Y. Advances in Microelectronics: Reviews. Barcelova: IFSA Publishing, 2019, s. 289--306. ISBN 978-84-09-08160-8.

Originálny názov: Electrothermal simulation of power multifinger HEMT
Slovenský názov:
Autor: Ing. Aleš Chvála, PhD. (50%)
Ing. Juraj Marek, PhD. (10%)
Ing. Ľuboš Černaj (10%)
Ing. Patrik Príbytný, PhD. (5%)
Ing. Jozef Kozárik (5%)
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. (10%)
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Advances in Microelectronics: Reviews
Podnázov:
Od strany: 289
Do strany: 306
Počet strán: 18
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

YURISH, S Y. Advances in Microelectronics: Reviews. Barcelova: IFSA Publishing, 2019. ISBN 978-84-09-08160-8.

Originálny názov: Advances in Microelectronics: Reviews
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Sergey Y. Yurish
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-84-09-08160-8
Vydavateľ: IFSA Publishing
Miesto vydania: Barcelova
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)