15. 10. 2019  3:08 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PŘIBIL, J. -- PŘIBILOVÁ, A. -- FROLLO, I. Vibration and noise in magnetic resonance imaging of the vocal tract: Differences between whole-body and open-air devices. In Optical Methods in Sensing and Imaging for Medical and Biological Applications. Basel: MDPI, 2019, s. 173--185. ISBN 978-3-03897-370-6.

Originálny názov: Vibration and noise in magnetic resonance imaging of the vocal tract: Differences between whole-body and open-air devices
Slovenský názov:
Autor: Jiří Přibil (45%)
doc. Ing. Anna Přibilová, PhD. (45%)
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Optical Methods in Sensing and Imaging for Medical and Biological Applications
Podnázov:
Od strany: 173
Do strany: 185
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: acoustic noise, magnetic resonance imaging, mechanical vibration
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Optical Methods in Sensing and Imaging for Medical and Biological Applications. Basel: MDPI, 2019. ISBN 978-3-03897-370-6.

Originálny názov: Optical Methods in Sensing and Imaging for Medical and Biological Applications
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-03897-370-6
Vydavateľ: MDPI
Miesto vydania: Basel
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)