9. 12. 2019  22:48 Izabela
Akademický informační systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVÁČ, M. -- ARBET, D. -- STOPJAKOVÁ, V. -- ŠOVČÍK, M. -- NAGY, L. Investigation of low-voltage, sub-threshold charge pump with parasitics aware design methodology. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-0072-2.

Originální název: Investigation of low-voltage, sub-threshold charge pump with parasitics aware design methodology
Slovenský název:
Autor: Ing. Martin Kováč, PhD. (30%)
Ing. Daniel Arbet, PhD. (15%)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (15%)
Ing. Michal Šovčík (30%)
Ing. Lukáš Nagy, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: DDECS 2019
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: cross-coupled charge pump, dynamic threshold, optimization, ultra low-voltage design, EKV model
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Kováč, PhD.
Poslední změna: 11.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-0072-2.

Originální název: DDECS 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-1-7281-0072-2
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Danvers
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)