14. 10. 2019  15:44 Boris
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOHÚTKA, L. -- NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. Low latency hardware-accelerated dynamic memory manager for hard real-time and mixed-criticality systems. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-0072-2.

Originálny názov: Low latency hardware-accelerated dynamic memory manager for hard real-time and mixed-criticality systems
Slovenský názov:
Autor: Ing. Lukáš Kohútka, PhD. (70%)
Ing. Lukáš Nagy, PhD. (20%)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: DDECS 2019
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: low latency, real-time, ASIC, worst-fit, memory allocation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-0072-2.

Originálny názov: DDECS 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-7281-0072-2
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania: Danvers
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)