21. 10. 2019  15:41 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAGY, L. -- CHVÁLA, A. -- MAREK, J. -- POTOČNÝ, M. -- STOPJAKOVÁ, V. Performance analysis of ESD structures in 130 nm CMOS technology for low-power applications. In Radioelektronika 2019. Piscataway: IEEE, 2019, s. 28--33. ISBN 978-1-5386-9321-6.

Originálny názov: Performance analysis of ESD structures in 130 nm CMOS technology for low-power applications
Slovenský názov:
Autor: Ing. Lukáš Nagy, PhD. (60%)
Ing. Aleš Chvála, PhD. (10%)
Ing. Juraj Marek, PhD. (10%)
Ing. Miroslav Potočný (10%)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Radioelektronika 2019
Podnázov:
Od strany: 28
Do strany: 33
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: VerilogA model, TCAD simulation, low power, ESD structure, low voltage
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Nagy, PhD.
Posledná zmena: 11.05.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Radioelektronika 2019. Piscataway: IEEE, 2019. ISBN 978-1-5386-9321-6.

Originálny názov: Radioelektronika 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-5386-9321-6
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania: Piscataway
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 11.05.2019 22:21 (Import dát z knižnice)