15. 10. 2019  1:53 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PŘIBIL, J. -- PŘIBILOVÁ, A. -- FROLLO, I. Automatic calibration of vibration sensors for measurement in a weak magnetic field. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 137--140. ISBN 978-80-972629-3-8.

Originálny názov: Automatic calibration of vibration sensors for measurement in a weak magnetic field
Slovenský názov:
Autor: Jiří Přibil (45%)
doc. Ing. Anna Přibilová, PhD. (45%)
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Measurement 2019
Podnázov:
Od strany: 137
Do strany: 140
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Weak Magnetic Field Environment, magnetic resonance imaging, vibration sensors
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019. ISBN 978-80-972629-3-8.

Originálny názov: Measurement 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ján Maňka
Ing. Jana Švehlíková, PhD.
Viktor Witkovský
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-972629-3-8
Vydavateľ: Slovak academy of sciences
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)