21. 10. 2019  19:34 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URBANCOVÁ, P. -- KUZMA, A. -- PUDIŠ, D. -- GAŠO, P. -- GORAUS, M. -- CHOVAN, J. IP-DIP-based 3D photonic crystal structure for photonic devices. In Optoelectronics and microsystems packaging. Wroclaw: Wydawnictwo GMORK, 2019, s. 108--113. ISBN 978-83-951333-3-6.

Originálny názov: IP-DIP-based 3D photonic crystal structure for photonic devices
Slovenský názov:
Autor: Petra Urbancová (30%)
Ing. Anton Kuzma, PhD. (30%)
Ing. Dušan Pudiš, PhD. (10%)
Peter Gašo (10%)
Matej Goraus (10%)
Ing. Jozef Chovan, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Optoelectronics and microsystems packaging
Podnázov:
Od strany: 108
Do strany: 113
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: photonic crystal, 3D woodpile structure, photonic band gap
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Optoelectronics and microsystems packaging. Wroclaw: Wydawnictwo GMORK, 2019. ISBN 978-83-951333-3-6.

Originálny názov: Optoelectronics and microsystems packaging
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-83-951333-3-6
Vydavateľ: Wydawnictwo GMORK
Miesto vydania: Wroclaw
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)