20. 10. 2019  16:12 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIKOLÁŠEK, M. -- ŠÁLY, V. -- PERNÝ, M. -- JANÍČEK, F. -- PACKA, J. Electrical response of silicon heterojuction solar cells with transparent conductive oxide antireflective coating. In ICREN 2019. Fontenay-aux-Roses: PremC, 2019, s. 53.

Originálny názov: Electrical response of silicon heterojuction solar cells with transparent conductive oxide antireflective coating
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (20%)
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (20%)
Ing. Milan Perný, PhD. (20%)
prof. Ing. František Janíček, PhD. (20%)
doc. Ing. Juraj Packa, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ICREN 2019
Podnázov:
Od strany: 53
Do strany: 53
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ICREN 2019. Fontenay-aux-Roses: PremC, 2019.

Originálny názov: ICREN 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: PremC
Miesto vydania: Fontenay-aux-Roses
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)