23. 10. 2019  4:36 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OLŠOVSKÝ, P. -- ONDRÁČEK, O. Návrh efektívnych algoritmov spracovania signálov pre vybrané systémy MIMO a masívne MIMO: dát. obhajoby 6.6.2019, č. ved. odboru 5-2-13. Dizertačná práca. 2019. 101 s.

Originálny názov: Návrh efektívnych algoritmov spracovania signálov pre vybrané systémy MIMO a masívne MIMO: dát. obhajoby 6.6.2019, č. ved. odboru 5-2-13
Anglický názov: Design of efficient signal processing algorithms for selected MIMO and massive MIMO systems
Český názov:
Autor: Ing. Peter Olšovský, PhD.
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 101
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hybridný beamforming, hybrid beamforming, millimeter-wave massive MIMO, Alamoutiho schéma STBC, MIMO, Alamouti STBC scheme, systém masívne MIMO vo frekvenčnom pásme milimetrových vĺn, MATLAB
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Olšovský, PhD.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)