17. 10. 2019  20:32 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠUBJAK, J. -- DONOVAL, M. -- KUZMA, A. -- VAVRINSKÝ, E. -- SVOBODOVÁ, H. -- KOTRADYOVÁ, V. Vplyv prírodných materiálov na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2019: 14. výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra. Senec, Slovakia. 07.-08. február 2019. Bratislava : Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 39--44. ISBN 978-80-972238-7-8.

Originálny názov: Vplyv prírodných materiálov na fyziológiu človeka
Anglický názov: Influence of natural materials on human physiology
Autor: Ing. Ján Šubjak (20%)
doc. Ing. Martin Donoval, PhD. (20%)
Ing. Anton Kuzma, PhD. (20%)
Ing. Erik Vavrinský, PhD. (15%)
Helena Svobodová (10%)
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (15%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Projektové stredisko
Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Fotonika 2019: 14. výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra. Senec, Slovakia. 07.-08. február 2019
Podnázov:
Od strany: 39
Do strany: 44
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Fyziológia človeka, EKG holter, drevené materiály, bezdrôtové senzory, dizajn životného prostredia, EKG prilba
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ján Šubjak
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MICHALKA, M. Fotonika 2019: 14. výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra. Senec, Slovakia. 07.-08. február 2019. Bratislava : Medzinárodné laserové centrum, 2019. 97 strany. ISBN 978-80-972238-7-8.

Originálny názov: Fotonika 2019: 14. výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra. Senec, Slovakia. 07.-08. február 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ing. Miroslav Michalka
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-972238-7-8
Vydavateľ: Medzinárodné laserové centrum
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán: 97
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Michalka
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)