17. 10. 2019  12:48 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUZMA, A. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- ŠKRINIAROVÁ, J. -- ŠUBJAK, J. Optical properties of surface patterned LEDs by electron beam lithography. In MICHALKA, M. Fotonika 2019: 14. výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra. Senec, Slovakia. 07.-08. február 2019. Bratislava : Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 29--32. ISBN 978-80-972238-7-8.

Originálny názov: Optical properties of surface patterned LEDs by electron beam lithography
Slovenský názov:
Autor: Ing. Anton Kuzma, PhD. (25%)
Ľuboš Šušlik (25%)
Ing. Jaroslava Škriniarová, CSc. (25%)
Ing. Ján Šubjak (25%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Fotonika 2019: 14. výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra. Senec, Slovakia. 07.-08. február 2019
Podnázov:
Od strany: 29
Do strany: 32
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: LED, surface, electron beam lithography, PhC pattern
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MICHALKA, M. Fotonika 2019: 14. výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra. Senec, Slovakia. 07.-08. február 2019. Bratislava : Medzinárodné laserové centrum, 2019. 97 strany. ISBN 978-80-972238-7-8.

Originálny názov: Fotonika 2019: 14. výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra. Senec, Slovakia. 07.-08. február 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ing. Miroslav Michalka
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-972238-7-8
Vydavateľ: Medzinárodné laserové centrum
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán: 97
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Michalka
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)