20. 10. 2019  21:24 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURIŠOVÁ, J. -- LAURENČÍKOVÁ, A. -- NOVÁK, J. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- KUZMA, A. -- ŠUBJAK, J. GaP-ZnO core-shell nanowires in reflectance measurements. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 26--28. ISBN 978-80-972238-7-8.

Originálny názov: GaP-ZnO core-shell nanowires in reflectance measurements
Slovenský názov:
Autor: Jana Ďurišová (20%)
Agáta Laurenčíková (20%)
Dr. Ing. Jozef Novák (20%)
Ľuboš Šušlik (20%)
Ing. Anton Kuzma, PhD. (10%)
Ing. Ján Šubjak (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Fotonika 2018
Podnázov:
Od strany: 26
Do strany: 28
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Nanowires, reflectance, GaP, ZnO
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019. ISBN 978-80-972238-7-8.

Originálny názov: Fotonika 2018
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ing. Miroslav Michalka
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-972238-7-8
Vydavateľ: Medzinárodné laserové centrum
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)