14. 10. 2019  8:58 Boris
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAGY, L. -- STOPJAKOVÁ, V. -- ARBET, D. -- POTOČNÝ, M. -- KOVÁČ, M. An ultra low-voltage rail-to-rail comparator for on-chip energy harvesters. AEÜ International Journal of Electronics and Communications, 108. s. 10--18.

Originálny názov: An ultra low-voltage rail-to-rail comparator for on-chip energy harvesters
Slovenský názov:
Autor: Ing. Lukáš Nagy, PhD. (75%)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (10%)
Ing. Daniel Arbet, PhD. (5%)
Ing. Miroslav Potočný (5%)
Ing. Martin Kováč, PhD. (5%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: AEÜ International Journal of Electronics and Communications
Číslo zväzku (ročník): 108
Od strany: 10
Do strany: 18
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: rail-to-rail comparator, low-power, energy harvesting, Ultra Low-Voltage, bulk-driven
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Nagy, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

AEÜ International Journal of Electronics and Communications. 2019.

Originálny názov: AEÜ International Journal of Electronics and Communications
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)