14. 12. 2019  11:52 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HANIC, M. -- ŠUBJAK, J. -- SEDLÁK, S. Progresívne technológie deponovania organických materiálov preorganické polovodičové prvky formou "Solution Shared" s využitím optických meraní v reálnom čase, pre vyhodnotenie procesu schnutia deponovaných vrstiev. In MICHALKA, M. Fotonika 2019. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 72--75. ISBN 978-80-972238-7-8.

Originální název: Progresívne technológie deponovania organických materiálov preorganické polovodičové prvky formou "Solution Shared" s využitím optických meraní v reálnom čase, pre vyhodnotenie procesu schnutia deponovaných vrstiev
Anglický název: Progressive organic deposit technologies of materials for organic semiconductor elements by mold “Solution Shared” using optical measurements in real time, to evaluate the drying process deposited layers
Autor: Ing. Michal Hanic (50%)
Ing. Ján Šubjak (25%)
Ing. Samuel Sedlák (25%)
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Fotonika 2019
Podnázev:
Od strany: 72
Do strany: 75
Počet stran: 4
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Solution Shared, organic deposition, optical measurement, lockin amplifier, think layer
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Hanic
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

MICHALKA, M. Fotonika 2019. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019. ISBN 978-80-972238-7-8.

Originální název: Fotonika 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Ing. Miroslav Michalka
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-972238-7-8
Nakladatel: Medzinárodné laserové centrum
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 26.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)