18. 10. 2019  18:54 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KULÍK, D. -- VAVRINSKÝ, E. Monitorovanie palivovej nádrže naftových motorov. Diplomová práca. 2019. 77 s.

Originálny názov: Monitorovanie palivovej nádrže naftových motorov
Anglický názov: Diesel Engine Fuel Tank Monitoring
Český názov:
Autor: Ing. Daniel Kulík
Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 77
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ARDUINO, accelerometer, flow rate sensor, prietokový senzor, palivová nádrž, fuel tank, ultrasonic sensor, ultrazvukový senzor, akcelerometer
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Daniel Kulík
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)