22. 10. 2019  11:17 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOPIRÁK, A. -- KOVÁČ, J. Charakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov optickými metódami. Diplomová práca. 2019. 68 s.

Originálny názov: Charakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov optickými metódami
Anglický názov: Characterization of Modern Semiconductor Structures and Devices Properties Using Optical Methods
Český názov:
Autor: Ing. Andrej Dopirák
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 68
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: SERS, Spectrum, Ramanovské čiary, Polovodič, Raman scattering, Raman lines, Spectrometry, Semiconductor, Optical methods of characterization, Spektrum, Ramanovský rozptyl, Spektrometria, Optické metódy charakterizácie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Dopirák
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)