22. 10. 2019  21:26 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DAŇO, L. -- TELEK, P. Optimalizácia technológie prípravy kovových kontaktov organických tranzistorov pre zníženie kontaktného odporu. Diplomová práca. 2019. 37 s.

Originálny názov: Optimalizácia technológie prípravy kovových kontaktov organických tranzistorov pre zníženie kontaktného odporu
Anglický názov: Optimization of fabrication technology of metal contacts of organic field-effect transistors for contact resistance reduction
Český názov:
Autor: Ing. Lukáš Daňo
Ing. Peter Telek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 37
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: OFET, contact resistance, kontaktný odpor, organicel ectronics, organický poľom riadený tranzistor, organická elektronika
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Daňo
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)