20. 10. 2019  3:13 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADAMKOVIČ, M. -- CHVÁLA, A. Návrh a príprava automatizovaného testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky. Diplomová práca. 2019. 60 s.

Originálny názov: Návrh a príprava automatizovaného testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Anglický názov: Design and Preparation of an Automated Tester for Electrostatic (ESD) Protection Devices
Český názov:
Autor: Ing. Marek Adamkovič
Ing. Aleš Chvála, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 60
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ochrana pred elektrostatickým výbojom, Transmission Line Pulse (TLP), LabVIEW, ESD Protection
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marek Adamkovič
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)