22. 10. 2019  18:34 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NEMČÍK, T. -- UHEREK, F. Výskum rezných parametrov rezacieho stroja s pevnolátkovým vláknovým laserom. Diplomová práca. 2019. 82 s.

Originálny názov: Výskum rezných parametrov rezacieho stroja s pevnolátkovým vláknovým laserom
Anglický názov: Cutting parameters research of cutting machine with solid state laser
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Nemčík
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 82
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: laser, laser technologies, rezanie, laser cutting, laserové technológie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Nemčík
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)