17. 10. 2019  19:48 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TANČÁR, S. -- MAREK, J. Charakterizácia výkonových elektronických prvkov a meranie energetickej odolnosti pomocou UIS testu. Diplomová práca. 2019. 45 s.

Originálny názov: Charakterizácia výkonových elektronických prvkov a meranie energetickej odolnosti pomocou UIS testu
Anglický názov: Characterization of power electronic devices and UIS measurement
Český názov:
Autor: Ing. Samuel Tančár
Ing. Juraj Marek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 45
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: energetická odolnosť EAS, prvky typ GaN a MOSFET, threshold voltage, GaN and MOSFET elements, prechodový odpor, prahové napätie, transition resistance, EAS energy resistance, output characteristic, výstupná charakteristika, UIS test
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Samuel Tančár
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)