14. 10. 2019  19:49 Boris
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVAČIK, P. -- KUBINEC, P. Akustická úprava uzavretého priestoru. Diplomová práca. 2019. 53 s.

Originálny názov: Akustická úprava uzavretého priestoru
Anglický názov: Acoustic adjustment of closed
Český názov:
Autor: Ing. Peter Kovačik
Ing. Peter Kubinec, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 53
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Schroeder, reverberating time, impulse method, Impulzná metoda, Doba dozvuku
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Kovačik
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)