22. 10. 2019  10:31 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FEČO, M. -- BUCZ, Š. Návrh systému na zvýšenie elektromagnetickej kompatibility pohonnej sústavy elektromobilu. Diplomová práca. 2019. 85 s.

Originálny názov: Návrh systému na zvýšenie elektromagnetickej kompatibility pohonnej sústavy elektromobilu
Anglický názov: Design of a system for increasing the electromagnetic compatibility of the electric drive system
Český názov:
Autor: Ing. Miloš Fečo
Ing. Štefan Bucz, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 85
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Electric vehicle propulsion system, Electric vehicle, Radiation, Elektrické vozidlo, Vyžarovanie, Pohonný systém elektromobilu, Vysokonapäťový systém, High voltage system, Elektromagnetická kompatibilita, Electromagnetic compatibility
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Miloš Fečo
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)