19. 10. 2019  3:46 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PODVESKÝ, M. -- BUCZ, Š. Návrh systému rekuperácie elektrickej energie pre jednostopové elektrické vozidlo. Diplomová práca. 2019. 66 s.

Originálny názov: Návrh systému rekuperácie elektrickej energie pre jednostopové elektrické vozidlo
Anglický názov: Design of electric power recovery system for a two-wheeler electric vehicle
Český názov:
Autor: Ing. Michal Podveský
Ing. Štefan Bucz, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 66
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: elektrobicykel, jaydné vlastnosti, accumulator, electric bike, electric moto, riadiaca jednotka, control unit, elektromotor, recuperation, akumulátor
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Podveský
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)