14. 10. 2019  9:51 Boris
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAVOR, M. -- COCHEROVÁ, E. Elipsoidálny model srdcových komôr. Diplomová práca. 2019. 64 s.

Originálny názov: Elipsoidálny model srdcových komôr
Anglický názov: Ellipsoidal model of heart chambers
Český názov:
Autor: Ing. Martin Javor
Ing. Elena Cocherová, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 64
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: COMSOL Multiphysics, Akčný potenciál, FitzHugh-Nagumove rovnice, elipsoidálny 3D model komôr, FitzHugh-Nagum equation, ellipsoidal 3D model chambers, Action potential
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Javor
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)