20. 11. 2019  5:22 Félix
Akademický informační systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠULÁK, P. -- VOJS, M. Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia. Diplomová práce. 2019. 67 s.

Originální název: Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia
Anglický název: Information system for processing data from environmental pollutions
Český název:
Autor: Ing. Patrik Šulák
Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 67
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Information System, PHP, Laravel, Informačný systém
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Šulák
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)